Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Hvilke ressourcer har dit barn?

ergoterapeutisk undersøgelse ressourcer testredskaber screening

Undersøgelsen foregår som regel i barnets daglige miljø, fx hjemme eller i daginstitutionen, og indeholder følgende:

  • Samtale med barn og forældre, samt evt. med andre personer, der er tæt på barnet
  • Interviews ud fra spørgeskemaer til forældre, pædagog og lærer, som har det formål, at give oplysninger om barnets ressourcer, udvikling, dagligdag, motorik og sansning
  • Undersøgelse af barnet med de iagttagelses- og testredskaber, der er relevante

På denne baggrund analyseres barnets ressourcer og vanskeligheder.