Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Bevægelse og sansning

grovmotorik finmotorik balance kropsopfattelse opmærksomhed

Vanskeligheder indenfor sansning og motorik kan hos barnet vise sig som nedsat balance, grov- og finmotorik, nedsat kropsopfattelse og usikker hånddominans. Nogle børn bliver hurtigt rundtossede, nogle bryder sig ikke om at blive berørt i samme grad som andre, nogle kan ikke præcisere hvor mange kræfter der skal bruges til en bestemt aktivitet. Denne usikre opfattelse af hvordan man hhv. regulerer og reagerer på sanseimpulser giver barnet en uhensigtsmæssig reaktion på sansning. Som følge heraf har nogle børn sproglige og indlæringsmæssige vanskeligheder, nogle har problemer med at holde opmærksomheden og indgå i sociale relationer.

Via min udredning finder jeg frem til, hvilke sansemotoriske vanskeligheder og ressourcer barnet har. Jeg vejleder forældre og andre i barnets omgivelser i at støtte barnet til at bruge kroppen. Barnet lærer at mestre leg og praktiske aktiviteter, som gør det nemmere for barnet at fungere i hverdagen.

Nogle børn vil have gavn af et forløb med sansemotorisk behandling, som styrker barnet i hverdagens lege og aktiviteter.

Se også under børn, der er motorisk usikre