Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Støtte til børn i specialtilbud

undervisningsrelateret kluntet specialklasse specialbørnehave

Når et barn har indlæringsvanskeligheder på flere områder, vil motorikken og sansningen oftest være påvirket. Barnet kan have svært ved at koordinere både grove og fine bevægelser, og kan derfor virke kluntet eller fummelfingret. Færdigheder som: tegne, klippe, spise, hoppe, klatre, cykle, sjippe kan være så vanskelige at udføre, at det påvirker barnets leg og læring negativt.

Barnet går måske i specialbørnehave eller i specialklasse. Her er det vigtigt at pædagoger og lærere styrker barnets udvikling i samarbejde med forældrene, og vigtigt at der arbejdes med de samme områder hjemme og i institutionen, så barnet får trænet aktiviteterne mange gange.

Fra mit tidligere arbejde med specialklassebørn har jeg lang tids erfaring med begrebet ”undervisningsrelateret ergoterapi”.

Jeg undersøger og analyserer på hvilke områder barnet har brug for stimulation og vejleder forældre og personale; Måske har barnet samtidigt behov for et behandlingsforløb.