Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Beskrivelse, idéer, aftaler

rapport træningsidéer økonomisk støtte dokumentation

Når der er behov for skriftlig dokumentation, udarbejder ergoterapeuten en rapport.

  • Rapporten beskriver undersøgelsen af barnet og giver en konklusion på, hvad der fremover bør gøres for at afhjælpe barnets problemer. Rapporten bliver gennemgået på et møde med forældrene og evt. andre relevante personer.
  • Rapporten fungerer som et idékatalog, med forslag til hvordan barnet støttes i sin videre udvikling.
  • I rapporten står, hvilke aftaler, der er indgået om støtte til barnet i hverdagen.
  • Ved ansøgning om økonomisk støtte til ergoterapeutisk undersøgelse, vejledning og behandling er en skriftligt dokumentation nødvendig.