Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Den ergoterapeutiske behandlingsindsats

genoptræning sundhedsloven
vedligeholdesestræning servicelov

Behandlingen foregår oftest i barnets daginstitution eller skole i et egnet lokale, men kan også foregå i hjemmet hvis forholdene er til det.

Valget af behandlingsform afhænger af barnets aktivitetsproblematik og tager udgangspunkt i barnets ressourcer og behov; Den kan omfatte:

  • Sansemotorisk træning som foregår via meningsfulde og legeprægede aktiviteter med brug af redskaber. Aktiviteterne er nøje udvalgte, så de passer til barnets problematik, de er betinget af barnets motivation og har ”indbygget” succesoplevelse.
  • Træning af specifikke færdigheder, som fx tegning/skrivning, balance, perception, leg og samspil med andre børn.
  • Kompenserende ændringer i barnets omgivelser samt information om barnets vanskeligheder. Det kan dreje sig om introduktion af hjælpemidler (fx kuglepude, kugledyne, soft grip til blyanten), skærmning mod uvedkommende sanseindtryk eller indlæring af strategier og arbejdsteknikker.

Behandling* betegnes i lovgivningen også som fx genoptræning og vedligeholdelsestræning.