Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Fra fastansættelse til selvstændig virksomhed som børneergoterapeut

sensory profile school AMPS sanseintegration dyspraksi CO-OP

Uddannet Ergoterapeut på Skolen for Ergoterapeuter i København, 1980.

Efter 25 år som børneergoterapeut på deltid i hhv. Otterup og Allerød Kommune, startede jeg i januar 2009 selvstændig virksomhed som fuldtids privatpraktiserende børneergoterapeut.

Gennem årene har jeg arbejdet som konsultativ og behandlende ergoterapeut i PPR; med undervisningsrelateret konsulentbistand til børn med generelle indlæringsvanskeligheder i specialklasser; med udredning, opfølgning og supervision i små specialforanstaltninger i vuggestue, børnehave og skole; med udredning og motorisk træning af 4-6-årige sproggruppebørn.

Jeg har undervist pædagoger, lærere, dagplejere og sundhedsplejersker; jeg har været kliniske vejleder for ergoterapeutstuderende i praktik; pt. er jeg vejleder på to moduler på ergoterapeutuddannelsen. Jeg er medlem af Stimulastik Foreningens bestyrelse og uddanner andre ergoterapeuter til Stimulastik Intruktører.

Uddannelsen som ergoterapeut har jeg suppleret med kurser og konferencer:

Sensory Tool Kit Workshop, SPM og Quick Tips, v. Diana Henry, 2015

The power of the Sensory Diet concept og Functional Neuroscience, v. Tracy Stackhouse, 2014

Det samlede barn I. Workshop i Terapeutisk Yoga for børn, v. Emmamaria Vincentz og Julie Broge, 2013

What is a functional assisting hand (ved CP), v. Lena Krumlinde Sundholm, 2013

Sensory Tool Kit (for School and Home/Tots/Teens) v. Diana Henry, 2013

Sensory Defensiveness Advanced, v. Patricia og Julia Wilbarger, 2012

Kiss-Kidd. Stimulering af postural muskulatur fra spædbarn til skolebarn, v. Ute Imhof, 2012

Neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi, v. Susan Hart og Marianne Bentzen, 2012

ESSENCE, Christopher Gillberg, 2012

Sensory Profile II, v. Winnie Dunn, 2011

Børneergoterapi, evidens- og forskningsbaseret praksis, v. Julie Broge, Ulla Sparholt, Ingelis Arnsbjerg, 2011

Sensory Integration & Processing, v. Lucy Miller, 2011

Integrated Listening Systems, v. Ron Minson, 2011

Sensory Profile 2, v. Ulla Sparholt, 2010

Sensory Defensiveness, v. Patricia og Julia Wilbarger, 2010

Sensory Profile, v. Winnie Dunn, 2010

School AMPS, ad modum Anne Fisher, 2008

Sensory Profile, v. Ulla Sparholt, 2008

DCD/dyspraksi -konference i Oslo, 2008

CO-OP Cognitive Orientation to daily Occupational Performance, v. Helene Polatajko, 2007

DAMP/ADHD-konference, 2005

Kognitiv motorisk træning, fordybelse IV, v. Jenny Weibull, 2005 

Kognitiv motorisk træning III, v. Jenny Weibull, 2005

Kognitiv motorisk træning II, v. Jenny Weibull, 2004 

Visuel Perception, v. Pauline Aarts, 2004

Movement ABC, opfølgning, 2003                  

DAMP/ADHD konference, 2003

DAMP/ADHD konference, 2000

Kognitiv motorisk træning I, v. Jenny Weibull, 1999                 

Movement Science, 1998                  

Movement ABC, v. Sheila Henderson, 1998  

Sensory Integration - Theory and Testing. Modul 1 - 3, v. Anita Bundy, 1997              

Sensory Integration - Undersøgelse, analyse og behandling, Anita Bundy, 1997       

Test of playfulness (opfølgning), v. Anita Bundy, 1996

Neuropsykologien som anvendt værktøj, v. Freltofte og Petersen, 1995                 

Test of playfulness, v. Anita Bundy, 1995

Visuel Perception, v. Anne Vibeke Fleisher, 1995                 

Årskursus på DLH, metode. Psykologi og pædagogik. Hovedopgave i ”Livskvalitet”,  1994/95            

Praktisk anvendelse af Bobath-konceptet, 1994                 

MAP og TIME, v. Lucy Miller, 1992                 

Kurser i Arbejdsfysiologi, Neonatale, Præmature, Småbørn, Tidlig stimulering, Sanseintegration trin I og II. 1983-1991        

Hertil kommer en lang række kurser og temadage i neuropsykologi, neuroaffektiv udviklingspsykologi, epilepsi, DAMP, ADHD, CP, musik og sprog, sproglig opmærksomhed, indlæring, læseprocessen, ordblindhed, grafomotorik, håndmotorik, mundmotorik, Castillo Morales, Grazer-modellen, anatomi, sanseintegration, idrætslege, krop og læring, autisme, VOAA-Video Observation.