Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Spædbarnsalder med ringe stimulans

forsinket udvikling adoptivbarn
koncentration sanseintegration leg

Et adoptivbarn er sjældent blevet stimuleret optimalt i spædbarnsalderen, og kan derfor have motoriske og sansemæssige forstyrrelser. Barnet kan være forsinket rent motorisk, have mangelfuld motorisk kontrol og have en anderledes sansning end andre børn. Fx kan den vestibulære sans (tyngdekraft og balance), den proprioceptive sans (fornemmelse for anvendt styrke) og den taktile sans (berøring) være påvirket. Nogle børn har en opsøgende adfærd i forhold til sansestimuli andre kan have en undgående adfærd.

Dette påvirker hverdagen i form af nedsat koncentration, motorisk uro, hyperaktivitet eller passivitet, ængstelse, nedsat fornemmelse for farer, søvnbesvær, nedsat legeaktivitet, mangelfuldt udviklet social kompetence.

Min indsats kan være sanseintegrationsbehandling, som giver barnet sansemotoriske erfaringer og oplevelser; Men indsatsen omfatter også iagttagelse af og støtte barnets leg, og efterfølgende vejledning til barnets nærmeste.

Se også under børn, der har mangelfuld sanseintegration
og børn, der er urolige og ukoncentrerede