Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Urolig, uopmærksom og impulsiv

opmærksomhed impulsiv filtrere hyperaktiv arousal alert program

Et barn med nedsat opmærksomhed og motorisk uro i kroppen har oftest svært ved at filtrere de uvæsentlige indtryk fra og fokusere på det væsentlige, barnet bliver derfor let afledt. Nogle børn har forstyrrelser i bearbejdningen af sanseindtryk og er lang tid om at automatisere bevægelser. Nogle er motorisk meget passive andre er meget aktive.

En del af disse børn har indlæringsvanskeligheder, hvor problemer med arousal – hjernens vågenhedsniveau – spiller en rolle: barnet søger at øge sin arousal gennem bevægelse, hvilket giver øget aktivitetsniveau og dermed høj grad af uro omkring barnet.

Jeg vil arbejde med barnets motorik, ofte via Kognitiv Motorisk Træning*, hvor indlæring og bevægelse hænger sammen. Hvis barnet har en umoden sansning eller nedsat sansebearbejdning er min indsats desuden sanseintegrationsbehandling.
Omgivelserne spiller en stor rolle for barnets trivsel, og derfor samarbejder jeg med forældrene og teamet omkring barnet, for at skabe en fælles forståelse af barnets vanskeligheder, samt en overskuelig hverdag med klare beskeder, faste regler og rutiner – så barnet bliver mindre frustreret og mindre impulsivt. Nogle børn har gavn af hjælpemidler som fx en kuglepude eller kugledyne til at dæmpe uroen.

Min indsats kan også omfatte introduktion af Alert Program i skolen. Målet med programmet er, at lære barnet strategier til selvstændig regulering af arousalniveauet i hjernen, dvs. regulering af hjernens vågenheds- og opmærksomhedstilstand. Herved får barnet bedre forudsætninger for at imødekomme skoledagens krav om opmærksomhed, læring og adfærd.

Se også under børn, der er urolige og ukoncentrerede
og børn, der har mangelfuld sanseintegration