Autoriseret ergoterapeut

Goldschmidtsvej 17 · 2000 Frederiksberg

Telefon 26 82 38 71 · ihm@boerneergoterapeut.dk

 

Hvad er ergoterapi til børn?

ingrid hallas-møller forebyggelse sansemotorik udviklingsstøtte

En børneergoterapeut undersøger, forebygger, vejleder, behandler og finder kompenserende tiltag, når et barn har aktivitetsproblemer pga. nedsat sansemotorisk formåen. 

Formålet med børneergoterapi er at skabe sammenhæng mellem barnet, aktiviteterne og omgivelserne for at gøre det muligt for barnet at deltage i netop de lege og aktiviteter, der giver mening i barnets liv. Dvs. at øge barnets muligheder for at deltage i aktiviteterne i daginstitution, skole og fritid. 

Via ergoterapi bliver det enkelte barn hjulpet til at udvikle nye færdigheder, der gør det i stand til at mestre aktiviteter, som gør det muligt at opnå en velfungerende hverdag.

For at barnets udvikling støttes mest hensigtsmæssigt, vil der oftest være brug for at etablere et samarbejde mellem barnets forældre, ergoterapeut, pædagoger og lærere.

 

Bemærk at jeg pr. 1. januar 2018 går på efterløn, med mulighed for at tilbyde ergoterapi i få timer ugentligt. Jeg har åbent for tilgang af børn til udredning onsdage kl. 9-11.30, så send en mail eller ring til mig for en aftale. Se også "Priser og vilkår"